Informace o instituci VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor

Vyšší odborná škola

Tvorba uměleckého skla

Vzdělávací program připravuje absolventa pro vysoce kvalifikované činnosti v oblasti navrhování a realizace uměleckého skla a jeho umístění do interiéru i exteriéru.

3-letý studijní program zakončený absolutoriem a ziskem titulu DiS.

 

Gymnázium

Gymnázium

4-leté všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou

 

Střední odborná škola

Předškolní a mimoškolní pedagogika

4-letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Absolvent studijního oboru je připravován pro výkon pedagogických činností v oblasti předškolního a mimoškolního vzdělávání. Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních.

 

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

4-letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Absolvent studijního oboru je připravován pro výkon designérských a realizačních činností v oblasti sklářské tvorby a výroby, a to především ve sféře návrhářství, vzorkařství, realizace náročných uměleckořemeslných sklářských předmětů a výrobků. Jedná se o činnosti, které jsou orientovány podle specifické přípravy na modelářství lisovaného skla, na broušení a vzorování broušeného skla, na hutní tvarování skla, na tvarování, malování a leptání skla, na rytí skla a na umělecké sklenářství.

 

Design interiéru

4-letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Absolvent studijního oboru je připravován pro výkon designérských a realizačních činností v oblasti tvorby a výroby nábytku, zejména jako tvůrčí, případně technicko – organizační pracovník. Jedná se zejména o činnosti, které se zaměřují na konstrukci a navrhování nábytku a interiéru, včetně doplňků, na realizaci náročných návrhů renomovaných výtvarníků a návrhů vlastních a na projektování interiérů.

 

Střední odborné učiliště

Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla

3-letý učební obor zakončený učňovskou zkouškou a ziskem výučního listu

Jednotlivé učební obory:

Sklář

Formař

Hranař

Rytec

Kulič

Malíř skla

Kde nás najdete?

Zobrazit